streep

bernard mazijn

Articles d'opinion sur des sujets au développement durable

Comme je suis engagé dans la poursuite du développement durable, de temps en temps je sens le besoin de formuler une opinion sur des questions au développement durable: la transition, la gouvernance, l'éducation, la recherche, l'industrialisation, rse, energie, le changement climatique, l'index, les media ... Souvent cette opinion fait partie d'un débat public qui se tient dans les médias ... où je vis. Pour cette raison, les articles d'opinion sont écrits pour la plupart en néerlandais.

Van eind 2012 tot begin 2014 werden vooral opinies geformuleerd via sociale media zoals Facebook en Twitter.

About asbestos et al. and REACH
Professional activities intertwined with my personal life. Public authorities failed to protect Jim at the time. Will the European Commission of Ursula von der Leyen (EU-EC) make future victims? Or not?
Winter 2023

Over asbest et al. en REACH
Professionele activiteiten vervlechten met mijn persoonlijke leven. Overheden hebben destijds nagelaten Wim te beschermen. Maakt de Europese Commissie van Ursula von der Leyen toekomstige slachtoffers? Of niet?
Winter 2023

Luister naar de wetenschap !
Wat is er veranderd sinds Galileo ?
Zomer 2020

‘Planet of the Humans’, documentary of Jeff Gibbs and Michael Moore
Who’s Afraid of Vandana Shiva ?
Spring 2020

‘Planet of the Humans’, documentaire van Jeff Gibbs and Michael Moore
Wie is bang voor Vandana Shiva ?
Lente 2020

Plan Sophia - Transitieplan voor België
Lessen trekken uit Covid-19-crisis om toekomstige systeemcrisissen te voorkomen
Lente 2020

Stad Brugge en mobiliteit van de toekomst
Een droom voor Brugge en wijde omgeving: mobiliteit in 2050
Winter 2020

Pleidooi voor een 'Nationaal Crisiscentrum voor Klimaat'
Het huis staat in brand, bel het crisiscentrum !
Winter 2020

Over het Globale Zuiden en ontwikkelingssamenwerking
Het Globale Zuiden heeft nood aan rechtvaardigheid, niet aan hulp. Moeten we geen heel ander ontwikkelingsverhaal vertellen?
Zomer 2019

Over een lokaal klimaatbeleid
Open brief aan Burgemeester en Schepenen van de Stad Brugge
Winter 2019

Over #YouthforClimate en klimaatverandering
Aan politici: ‘Als jullie niet bereid zijn te leiden, ga uit de weg’ 
Winter 2019

Over Come On! van de Club van Rome
Een pleidooi voor een nieuwe Verlichting
Winter 2019

Over het positieve gevolg van de blokkade
Een circulaire economie op Cuba en bij ons
Zomer 2017

Over de relativiteit van een succes
Het Klimaatakkoord van Parijs
Winter 2016

Over dalende, euh, stijgende grondstoffenprijzen
Korte termijnvisie bij markten en ... media
Herfst 2015

Over de rechtvaardigheid van transitie
Maak het verschil
Lente 2015

Over de strijd van de vakbond
De tweestrijd.
Winter 2015.

Over onderwijs
Onderwijs, brede vorming van de mens of beperkt tot homo economicus
In vier delen verschenen gedurende 2014.

Over de 'groene' markt
Groene mobiliteit! Groen?!
Herfst 2014.

Over 'megaforces'
'On the road to nowhere.' Of toch niet?
Lente 2014.

Over governance.
De enige uitweg uit de meervoudige crisis: een Staten-Generaal vóór Duurzame Ontwikkeling.
December 2012.

Over transitie.
Een festival in de Vooruit te Gent: over transitie. Een persoonlijke
impressie.

November 2012.

Over maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Een GRI-duurzaamheidsverslag: dé lakmoesproef voor Vlaamse steun aan bedrijven.
September 2012.

Over maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: knoopt Vlaanderen de eindjes aan elkaar ?
Juni 2012

Over governance.
De benoemingscarousel: overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling
bleef verweesd achter.

Juni 2012.

Over onderwijs.
Utilitair onderwijs. De VDAB kiest voor de korte termijn.
Maart 2012.

Over de index.
De index. Meten is weten. En als het resultaat niet zint, schaf de maatstaf af, niet ?
Februari 2012.

Over media.
Wie is wie ? Noodzaak tot duiding van de achtergrond van opiniemakers.
December 2011.

Over overheidsaankopen.
Niet lineair besparen, maar doordacht handelen bij overheidsaankopen.
Oktober 2011.

Over onderzoek.
Het Vlaams parlement doet het licht uit.
Oktober 2011.

Over onderzoek.
GGO-Wetenschappers misbruiken het predicaat ‘vrij onderzoek’.
Juni 2011.

Over energie.
Synatom revisited: toch een exclusiviteit ?
Mei 2011.

Over klimaat.
De Maddens-doctrine en de strijd tegen klimaatverandering.
December 2009.

Over energie.
Synatom: de centen waar Electrabel geen exclusiviteit op heeft.
December 2012.

Over governance.
Een visionaire staatshervorming zou vragen om meer Europa. Met als tussenstap herfederalisering. Voor duurzame ontwikkeling.
Februari 2008.

Over governance.
De parallel tussen de klimaatsonderhandelingen en de onderhandelingen over een staatshervorming. Bedenkingen van een ervaringsdeskundige.
November 2007.

Over de media.
Een nieuwsoortige berichtgeving: wereldanalyse a.d.h.v. anekdotes.
Januari 2006.
Over de industrialisatie in ons land.
Over Ford en de toekomst - Kleurrijk Vlaanderen.
Februari 2003.

Over de media.
De beperkte visie van een hoofdredacteur uitvergroot.
November 2000.

Over de index.
Niet alleen prijzen zijn belangrijk: een nieuwe index voor eco-efficiëntie.
Juni 2000.